Die Kerkkantoor

Ds Stanwin Street

Ds Stanwin Street

Seniorbediening, Residensieel (Goue Gawes), Residensieel: Individueel en Groepverband

Ds Marietjie Glas

Ds Marietjie Glas

Jeug, gesinne, student en jongvolwassenes bediening

Henri Uys

Henri Uys

Strategiese Beplanning

Martien Bac

Martien Bac

Getuienis Bediening

Diak. Cobus van der Merwe

Diak. Cobus van der Merwe

Diaken

Cornél Uys

Cornél Uys

Diensverhoudinge

Hester Booysen

Hester Booysen

Eiendomme

Walda van Zyl

Walda van Zyl

Kategeet Gr4 tot Gr9

Sean Macmillan

Sean Macmillan

Virtuele bediening

Talita Oberholster

Talita Oberholster

Jeug

Cecilia van Wyk

Cecilia van Wyk

Media & Bemarking

Jim Huston

Jim Huston

Kantooradministrasie

Rolin du Toit

Rolin du Toit

Gemeente Inisiatief & Gasvryheid

Marius van Oordt

Marius van Oordt

Finansies

Paul Hendriksz

Paul Hendriksz

Ouderling Seniors

Lena Brand

Lena Brand

Ouderling van Ons Tuis

Christa Brits

Christa Brits

Erediens Kommisie